Mobilní přístup do pošty a LN aplikací přes IBM Domino server ...

David Marko  28 July 2011 15:35:48
Chytrá mobilní zařízení jsou mezi uživateli velmi rozšířená a stále častěji je poptávána funkčnost umožňující přístup těchto zařízení k firemním informacím. Pro architekturu IBM Domino serveru máme k dispozici prostředí, pomocí kterého můžete uživatelům zpřístupnit jak jejich základní emailovou schránku, tak vybrané aplikace LN.

Pokud máte zájem o získání testovacího přístupu, který vám umožní reálné otestovaní z pohledu vašich mobilních zařízení, napište nám na adresu info@tcl-digitrade.com

Image:Mobilní přístup do pošty a LN aplikací přes IBM Domino server ...

Hlavní výhody řešení:
  • jednoduchost přístupu. Uživatelé přistupují na jednu adresu např. http://m.firma.cz . Podle přihlášení (pokud uživateli přístup umožníte) jsou uživatelé napojeni na svoji emailovou schránku.
  • jednoduchost nevyžadující žádnou instalaci na klientské straně. Pokud uživatel vyžaduje například plnohodnotnou práci s emailem, je potřeba použít například Lotus NotesTraveler
  • rozhraní použitelné jak v internetovém prohlížeči, na mobilním telefonu tak i na tabletu
  • rozšířitelnost - pokud si přejete zpřístupnit uživatelům vybranou vaši aplikaci a to jak Lotus Notes nebo například data z vašeho ERP, je možné pro ni webový přístup vytvořit a do celku pak začlenit.U LN aplikací je vyžadován žádný nebo minimální zásah do existující aplikace, jedná se nejčastěji o vytvoření pohledů pro zobrazování dat (pokud nebylo možno využít některý stávající).
  • dostupnost na různých mobilních platformách. Kvalita zobrazování na jednotlivých platformách a prohlížečích je zobrazena v následující tabulce. Vysvětlující legenda k tabulce je uvedena pod ní .


Image:Mobilní přístup do pošty a LN aplikací přes IBM Domino server ...

Image:Mobilní přístup do pošty a LN aplikací přes IBM Domino server ...


1. Úvodní obrazovka s přístupem na příchozí poštu, kalendář a úkoly ...

Uživatelské rozhraní tvoří kompaktní zobrazení umožňující přístup do emailové databáze uživatele a do jednotlivých zpřístupněných databází. Rozhraní je tvořeno tak, aby jej byl uživatel schopen používat bez nápovědy nebo zaškolení.
Důraz je kladen na širokou podporu mobilních zařízení, jednoduchost obsluhy.

Image:Mobilní přístup do pošty a LN aplikací přes IBM Domino server ...


2. Příchozí pošta

Náhled do pošty zajišťuje uživateli základní přehled o příchozích zprávách. Uživatel má možnost zprávy vymazávat popřípadě odesílat nové zprávy.
Analogicky uživatel pracuje s kalendářovými položkami a položkami úkolů z emailové databáze.

Image:Mobilní přístup do pošty a LN aplikací přes IBM Domino server ...

3. Příchozí pošta - náhled detailu

Po naklinutí na zprávu se uživateli zobrazí detail zprávy. Pokud uživatel vlastní zařízení s větší šířkou zobrazení než je klasický telefon ... tedy například iPad, je uživatelské rozhraní automaticky zobrazováno dvousloupcově.
Uživatelské rozhraní se přizpůsobuje otočení/orientaci mobilního zařízení na výšku/na šířku a využívá tak aktuálně dostupnou plochu.

Image:Mobilní přístup do pošty a LN aplikací přes IBM Domino server ...

4. Zobrazení položek adresáře

Jednotlivé položky adresáře jsou zobrazovány v seznamu, který je opticky rozdělen na sekce podle firem. Poklikem na položku se uživateli otevře její detail. Obdobným způsobem lze zobrazovat data z různých aplikací.

Image:Mobilní přístup do pošty a LN aplikací přes IBM Domino server ...


Comments

1varun  24.04.2017 12:19:25  Mobilní přístup do pošty a LN aplikací přes IBM Domino server ...

https://www.uspstracking.co/

2varun  24.04.2017 12:19:45  Mobilní přístup do pošty a LN aplikací přes IBM Domino server ...

{ Link }

TOPlist