Zvýšení výkonu serveru Lotus Domino 8.5 - 2. část

David Marko  27 April 2009 12:36:30
Před časem jsme informovali o zvýšení výkonu serveru IBM Domino 8.5 (více zde http://blog.tcl-digitrade.com/blogs/tcl-digitrade-blog.nsf/dx/10.03.2009132908DMAHN8.htm?opendocument ) . Od verze Domino 8.x jsou dostupné některé optimalizace, které mohou zrychlit odezvu při práci s databází nebo zmenší její velikost. Zde uvádíme 3 možnosti, které mohou být přínosem. Podmínkou je použití databází ve formátu R8.5 (ODS 51), více viz bod 3. Řešení nevyžaduje upgrade klientské verze LN na vyšší verzi.

1. Komprese návrhu databáze

Ve vlastnostech databáze lze nově zapnout kompresi návrhu (komponent designu) databáze a tím zkomprimovat její návrhovou část, čímž se zmenší velikost databáze. Pro příklad: Prázdná poštovní databáze R8.5 má velikost 30 MB, po použití komprese klesne její velikost na 11 MB. To je při 500 uživatelích (mailových schránkách) jistá úspora.

2. Komprese dokumentů v databázi

Další možností je nechat komprimovat jednotlivé dokumenty (záznamy) ukládané v Lotus Notes databázi. I tímto způsobem lze docílit významné zmenšení databáze.

Image:Zvýšení výkonu serveru Lotus Domino 8.5 - 2. část

Ve výše uvedených případech je vhodné danou databázi kompaktovat tzv. copy-style systémem .

3. Přechod na Domino R8.5 verzi formátu databází

Jednotlivé verze systému Lotus Notes pracují s verzí databázové struktury, která se označuje zkratkou 'ODS' (on-disk-structure). Na novějších verzích Lotus Notes můžete používat databáze starších verzí. Domino R8 formát databáze poskytuje rychlejší práci s databází spolu s menšími nároky na diskovou kapacitu (velikost databáze). Přechodem existující databáze na R8.5 formát (ODS 51) docílíte rychlejší uživatelské odezvy a zmenšení databáze. Samozřejmě tyto parametry jsou odvislé od charakteru databáze a nelze tedy garantovat konkrétní procentuální zrychlení  nebo zmenšení databáze. Vyzkoušeli jsme přechod na  R8 verzi formátu u databáze o velikosti 31GB a výsledná databáze měla velikost 23GB (při zachování indexů pohledů atp.) a práce s ní byla znatelně svižnější.

Image:Zvýšení výkonu serveru Lotus Domino 8.5 - 2. část

Na začátku je potřeba Domino serveru zadat, aby nové databáze vytvářel v R8.5 formátu. To se děje nastavením notes.ini parametru 'Create_R85_Databases=1' . Následně je potřeba provést kompaktaci databází/databáze způsobem 'load compact -c nazev_db' . Proběhne kompaktace databáze vytvořením kopie v nové verzi formátu databáze.

Výsledky našich měření jsme shrnuli do  přehledné tabulky. Velikosti a časy jsou orientační a mohou se lišit dle použitého hardware atp. (počet dokumentů v databázi: 325.000).
Domino R6.5
Domino R8.5
Velikost databáze
31GB
23GB
Přepnutí mezi pohledy
8.5s
1.2s
Otevření dokumentu
2.5s
1.5s
Vyhledání textu v pohledu (ctrl+f)
16s
7s
Uložení a zavření dokumentu po změně
6s
4s
Full-textové vyhledávání
52s
31s

Comments
no comments availabe. Be the first!

Diskuse byla uzavřena.
TOPlist