NET.Notes - 6. část - modul Aktivity a Projekty

David Marko  24 September 2012 07:30:00
Aktivity
Aktivity zaznamenávají veškeré činnosti v rámci firmy nebo projektu. Může se jednat o nabídku, objednávku, informaci, fakturu, zápis z jednání atd. Prostě jakýkoliv dokument vzešlý z komunikace - písemné, emailové, telefonické aj. A může být i v různých formách - dopis, soubor ve Wordu, e-mail, naskenovaný obrázek. Tyto dokumenty se pak řadí dle data u firmy nebo kontaktní osoby, tudíž jsou velmi snadno dohledatelné. U aktivit lze pracovat  i s jejich stavem a mít tak jasný přehled o tom, co je již dokončeno a co ještě vyžaduje naší pozornost.
Aktivity jsou tříděné dle různých kritérií - někomu lépe vyhovuje hledání dle názvu firmy, někomu dle data vytvoření a jinému dle typu aktivity.
  • Základní vlastnosti modulu:
  • Aktivity pro různé typy souborů
  • Řazení aktivit k projektům a k firmě
  • Propojení se soubory na síťovém disku
  • Možnost zařazení aktivity do GTD
  • Přehledné dohledání aktivit

(zde naleznete celou sérii o produktu NET.Notes a na této stránce jsou informace o systému  NET.Notes)

Projekty

Aplikace Projekty je připravena k přehledné evidenci činností dlouhodobějšího charakteru, ke kterým existují různé aktivity či jsou přikládány soubory. Projektem tak může být obchodní zakázka, nasazení nové výrobní linky nebo účast na veletrhu. U projektu se dá zaznamenat jeho rozdělení do fází pomocí určení statusu, seznam souvisejících aktivit a taktéž k němu lze připojit adresář se soubory, týkající se řešeného problému.

Základní vlastnosti modulu:
  • Sledování různých typů projektů
  • Zobrazení aktivit souvisejících s projektem
  • Připojení adresáře se soubory ze síťového disku
  • Zobrazení projektů dle jejich stavů


Comments

1Brian  13.08.2020 15:23:39  NET.Notes - 6. část - modul Aktivity a Projekty

Gmail is now the most used email service on the internet with more than 1 billions users, create your email today with the step by step tutorial on { Link }

TOPlist