Lotus Notes 8.5 - naučte se používat xPages

David Marko  23 July 2009 10:18:47
Od Lotus Notes verze verze 8.5 jsou součástí Lotus Notes designera tzv. xPages. Jedná se o komponentu určenou pro vývoj webových aplikací. Prakticky jde o technologii JSF (Java Server Faces) zabudovanou do prostředí Lotus Notes. Svými možnostmi však dalece přesahuje všechny dosud dostupné možnosti webového vývoje v Lotus Notes.

Jak bylo řečeno, jedná se o prostředí určené pro vývoj webových aplikací, tedy těch pro webový prohlížeč. Zatím. Šušká se, že od verze 8.5.1 (finální má být snad na podzim) by měly být xPages použitelné v Lotus Notes klientovi, a tudy by se měl ubírat i další vývoj a směřování Lotus Notes. Pro ty, kteří mají o xPages zájem je dostupných mnoho návodů na Lotus Domino Designer wiki http://www-10.lotus.com/ldd/ddwiki.nsf/archive?openview&title=XPages&type=cat&cat=XPages&sort=I . Součástí je i 26-ti dílný seriál zaměřený na používání xPages v reálných aplikacích. Pro zájemce uveřejňujeme odkazy na jeho jednotlivé části.

Pokud budete mít zájem o praktické použití xPages ve vašich aplikacích, nabízíme pro zájemce školení zaměřené právě tímto směrem.

Názvy jednotlivých částí seriálu jsme nechali v původní anglické podobě, jelikož i samotný obsah je anglický:

1. You will become familiar with the basic working of the xPages editor and the components palette.
2. You will become familiar with conditional display of information in xPages. You will learn the difference between full and partial refresh.
3. You will build the foundation for our sample application and learn about application structure that allows styling your application easily.
4. You will learn how to create a custom control that has a customizable content area. You will use the control in the sample application
5. You will learn how to display notes documents in xPages using form properties and simple data binding.
6. You will learn how page flow works in xPages and how to code actions behind action buttons.
7. You will learn how to provide data to the different controls on the xPage and how to enable type-ahead functionality in xPages.
8. You will learn how to show data from a Notes view in xPages.
9. You will learn how to use the xPages Scope contexts with advanced data binding and how to propagate data from one form to another. Further you will learn how to show a subset of view data only.
10. You will add data validation to the forms in the sample application.
11. You will explore the different modes of data validation and use server side validation and the error display components. You will become familiar with xPages' error handling concepts and capabilities.
12. You will understand how to use server and client side JavaScript libraries for validation (or other purposes).
13. You will use a custom validator using a regular expression and another one using your own JavaScript code.
14. You will learn how to complete the tab navigation and how to communicate state information.
15. You will learn how to use the Java perspective to add a Page Icon to your page.
16. You will prepare additional form and view elements to complete the application
17. You will learn how to use the repeat control. It will allow you you have free form repeating elements.
18. You will learn about Themes and visual customization
19. You will learn how to use a combination of client and server side JavaScript
20. You will learn how to call a Notes agent from xPages and hand over the document for processing.
21. You will learn how to use existing @Formula in your documents
22. You will learn how to convert an existing Notes view into an xPage automatically.
23. You will learn how to use a collection of multi-value fields in a Notes document as data source for a table in xPages.
24. You will learn how to use embedded HTML and JavaScript including Dojo.
25. You will localize an xPage to support more than one language.
26. You will learn how to call a Java function in xPages.

Comments
no comments availabe. Be the first!

Diskuse byla uzavřena.
TOPlist