LN Admin Tip #02 - Nastavení zámku internetového hesla aneb 5 krát a dost!

David Marko  23 January 2012 07:53:38
Pokud používáte webový přístup do vašich aplikací na Domino serveru,  může být pro vás zajímavá možnost dodatečného zabezpečení proti pokusům o průnik přes uživatelské jméno a heslo. V 'Configuration Settings'(viz obrázek), týkající se daného Domino serveru, můžete zapnout volbu "Enforce Internet Password Lockout".  Tímto nastavením serveru říkáte, že má účet(daný uživatelským jménem a heslem) uzamknout pro další přístup po X neúspěšných přichlášeních uživatele. Pokud se tedy někdo nebo něco snaží prolomit přístup do webové aplikace metodou pokus-omyl, můžete se tímto nastavením bránit a formou logu taktéž o této činnosti získat informaci.

Další vlastnosti a možnosti:
  • Rychlá metoda jak zvýšit bezpečnost přístupu přes webové rozhraní
  • Účinná proti brute-force a slovníkovým útokům
  • Pouze pro přístup přes web, nefunguje pro IMAP,  POP3, LDAP, Sametime aj.
  • Konfiguruje se přes Configuration Settings dokument a/nebo politiky
  • Počítá počet neúspěšných pokusů o přihlášení
  • Při překročení nastaveného počtu zamkne přístup pro uživatele

Image:LN Admin Tip #02 - Nastavení zámku internetového hesla aneb 5 krát a dost!

Informace o tomto článku / Blog post authorship information:
Jedná se původní tip Paula Mooneyho prezentovaný v rámci Adminblastu na Lotusphere 2011. Blog autora naleznete na adrese http://www.pmooney.net/
/ The blog post is based on excelent Adminblast presentation from Lotusphere 2011 did by Paul Mooney. You are welcome to visit Paul Mooney's blog at http://www.pmooney.net/
Comments
no comments availabe. Be the first!
TOPlist