Rychlost Lotus Notes aplikací - důležitá nastavení, poznatky a postupy (pro vývojáře)

David Marko  22 July 2010 09:04:53
V souvislosti s problematikou rychlosti Lotus Notes aplikací si dovolujeme upozornit na dva starší články, které se na tuto oblast zaměřují. Přes dílčí možnosti optimalizací atp. je nutno upozornit, že návod na 'rychlou a zároveň rozsáhlou aplikaci' neexistuje a často její dosažení vede k protichůdným postupům či závěrům. Rychlá Lotus Notes aplikace je totiž aplikací, která má málo dokumentů, nepoužívá přístupová práva(readers), má minimum  pohledů a na formulářích málo polí a žádné vložené pohledy. Takovou aplikaci by ale asi nikdo nechtěl, neb by toho mnoho neuměla. :-)

https://www.ibm.com/developerworks/lotus/library/notes7-application-performance1/
https://www.ibm.com/developerworks/lotus/library/notes7-application-performance2/
Comments
no comments availabe. Be the first!
TOPlist