Úprava aplikací pro přístup ze zařízení Windows Mobile – BlackBerry – iPhone

David Marko  22 May 2009 08:22:35
Spolu se stále rostoucím počtem používaných mobilních zařízení typu Windows Mobile, BlackBerry nebo iPhone se objevují požadavky na tvorbu adekvátního rozhraní pro přístup do existujících aplikací Lotus Notes.  Uživatelé chtějí přistupovat do firemního adresáře nebo seznamu projektů, a pomocí mobilních zařízení data číst a používat v terénu. Využitím HTTP serveru, integrovaného v IBM Domino serveru , lze vytvářet selektivní optimalizovaný přístup pro takováto zařízení.

Možnosti aplikací
:
Úprava aplikací zajišťuje optimální zobrazení na omezenou velikost displeje mobilních zařízení. Způsob ovládání je nastaven tak, aby umožňoval jednoduchý a přehledný přístup k informacím.
> pohledy/seznamy položek: pohledy jsou upraveny tak, aby bylo možné listování v datech, vyhledávání atp.
> formuláře: mohou obsahovat informace pro čtení/náhled, ale i možnost zadávání nebo změny dat.

Technické požadavky a bezpečnost:

Aplikace jsou určeny pro webový prohlížeč, který je součástí podporovaných mobilních zařízení. Využíván je  HTTP server, který je součástí Domino serveru.
Pro komunikaci se serverem je možno využít SSL pro šifrovaný přenos dat - autentizovaný přístup do aplikací spolu s využitím celého spektra úrovní přístupových práv tak, jak jsou používána v aplikacích pro Lotus Notes

Příklad:
Lotus Notes aplikace 'Adresář' upravená pro přístup přes mobilní zařízení.  
Image:Úprava aplikací pro přístup ze zařízení Windows Mobile – BlackBerry – iPhone
Comments
no comments availabe. Be the first!

Diskuse byla uzavřena.
TOPlist