Webové aplikace a IBM Domino jako databázový server

David Marko  1 February 2010 13:05:32
DOMINO WEB API je webový aplikační základ postavený tak, aby umožňoval rychlou tvorbu webových aplikací v programovacím jazyce JAVA nad daty, která máte ve vašich Lotus Notes databázích.

Předpřipravený systém umožňuje pracovat s LN databází a :
  • číst informace z LN databází a zobrazovat je v prohlížeči
  • vytvářet/upravovat informace z LN databáze ve webovém prohlížeči a ukládat je zpět do Lotus Notes databáze

Řešení je postaveno tak, aby umožnovalo rychlé vytváření jednoduchých i komplexních webových aplikací, jejichž datovým zdrojem je nová nebo stávající Lotus Notes databáze.


Image:Webové aplikace a IBM Domino dako databázový server
Autentizace

Autentizace je volitelně možná dvěmi způsoby:
a) autentizace pomocí stávajících účtů na Domino serveru. Pokud má uživatel zavedeno internetové heslo v adresní knize na Domino serveru, může být do webové aplikace autentizován pomocí tohoto účtu. Přístup na data z Domino databází pak odpovídá právům, která má uživatel k dané databázi v Lotus Notes. Tímto způsobem nejsou nijak omezeny skvělé možnosti Lotus Notes v oblasti řízení přístupů.
b) autentizace pomocí účtů zřízených přímo ve webové aplikaci. Tímto způsobem můžete uživatele autentizovat pomocí účtů, které nejsou závislé na Domino serveru.

Image:Webové aplikace a IBM Domino dako databázový server

Výhody řešení:

a) zabezpečení
HTTP server na Dominu nemusí být přístupný vnějšímu světu. Stačí jen, abyste se na něj dostali z webové aplikace. Přes HTTP tak nebudou vystaveny všechny databáze, které na Dominu máte.

b) variabilita daná použitým vývojovým prostředím
pokud jste zvyklí na jiné webové vývojové prostředí, bude vám Domino sloužit  'jen' jako databáze, podobně jako se využívá MySQL, MS SQL atp.

c) integrace do existujících intranetů
pokud  používáte intranet založený na jiné než Domino platformě, můžete podobným způsobem do svého systému dotahovat data uložená v LN a pracovat s nimi jako s externí databází.

Typické příklady použití:
  • chcete vytvořit webovou aplikaci, ale nechcete vystavovat Domino server na web
  • potřebujete v aplikaci vlastnosti, které Domino neumožňuje
  • potřebujete některá data z Domino serveru, ale chcete vlastní autentizaci s uživatelskými účty

Pokud použijete Lotus Notes databázi jako datový zdroj, stále s ní můžete pracovat prostřednictvím Lotus Notes klienta. Webový přístup rozšíří dostupnost dalším uživatelům.

Image:Webové aplikace a IBM Domino dako databázový server

Detaily technického řešení:

Webové aplikace pro tyto účely vyvíjíme v prostředí jazyka JAVA, který je defacto průmyslovým standardem, tudíž přináší mnoho výhod pro podnikový vývoj. Mezi ně můžeme zařadit:
  • obrovské množství dostupných knihoven a komponent, které je možno v aplikacích využít. To otevírá možnosti webových aplikací do velké šířky.
  • přestože je rychlost odezvy webové aplikace odvislá od mnoha faktorů,  samotný jazyk JAVA umožňuje velkou rychlost zpracování .
  • podpora pro spolupráci s jinými systémy, a to jak uzavřenými/komerčními, tak i internetovými službami jako jsou Google Maps, Twitter a nespočet dalších.
  • platformní nezávislost - naše řešení  můžete používat na serverech s operačními systémy Windows, Linux, Solaris atp.  Podmínkou je dostupnost JVM pro danou platformu.

Další informace naleznete v článcích na našem blogu:

IBM Domino jako databáze pro webovou aplikaci psanou v jiném webovém prostředí - 1. část - data z LN zobrazujeme ve formě pohledu
http://blog.tcl-digitrade.com/blogs/tcl-digitrade-blog.nsf/dx/06.01.2010090214DMABFG.htm?opendocument

IBM Domino jako databáze pro webovou aplikaci psanou v jiném webovém prostředí - 2. část - data z LN zobrazujeme pro čtení a editaci
http://blog.tcl-digitrade.com/blogs/tcl-digitrade-blog.nsf/dx/18.01.2010095003DMACDC.htm?opendocument&comments

Vhodné i pro vás?

Pokud vlastníte systém IBM Domino a uvažujete o tvorbě webových aplikací postavených nad vašimi stávajícími Lotus Notes databázemi, může toto řešení přinést mnoho výhod jak v oblasti širokých technických možností, tak bezpečnosti. Pokud potřebujete do webové aplikace autentizovaný přístup a nechcete uživatelům kupovat licenci, může být pro vás toto řešení výhodné i cenově. Analogicky je tímto způsobem možno vytvářet přístup do databází Lotus Notes pro vaše přenosná zařízení (např. PDA, SmartPhones) .
Comments
no comments availabe. Be the first!

Diskuse byla uzavřena.
TOPlist