Lotus Notes: Nedokumentované funkce formulí a LotusScriptu

David Marko  20 October 2010 08:14:33
Patrně každý systém obsahuje sadu nedokumentovaných funkcí, které jsou vývojáři k dispozici, ale oficiálně nejsou podporovány. Stejně je to i z pohledu vývojáře v systému Lotus Notes. Zde jsme si dovolili, pro zajímavost, uvést vybrané funkce z oblasti programování ve formulích a LotusScriptu. Pro větší srozumitelnost ponecháváme v původním(anglickém) znění.

@Formule
 • @DBAdminServer() - To find the admin server assigned to a database
 • @ExpandNameList(Server:Filepath;Group) - To return a list of members for a group
 • @GetMembers(Source;StartPos;NoElements) - An alternate way of extracting elements from a list
 • @UpdateViewDesign(TargetView;SourceView) - To replace the design of a folder with the latest design of a view/folder.

LotusScript
 • NotesDatabase.CreateDocumentCollection() - Creates an empty document collection
 • NotesDatabase.GetFields(False) - To retrieve a list of fields used in the database
 • NotesDocumentCollection.getNoteIDs() - Returns an array of the NoteIDs for the documents in the collection.  Great way to store a collection of documents for later use.
 • NotesUIDocument.ModifiedSinceSaved - Allows logic to be added based upon the UI document having changed since it was last saved.
 • NotesUIDocument.ImportItem(NotesDocument,ItemName) - Allows the contents of a field in another document to be added to an existing field on a form.
 • NotesUIWorkspace.Prompt() - supports additional values for filetype - 12 = File Dialog, 13= Notes Databases Dialog 14 = Folder Dialog
 • NotesUIWorkspace.PickListStrings() - supports an undocumented value for Type - 4 = Folders
 • NotesView.CreateViewEntryCollection() - returns an empty View Entry collection
 • NotesView.GetColumnValues(ColumnIndex) - returns an array of values from the selected column in the view (similar to @DbColumn)
 • NotesView.GetEntryByID(NoteID) - Returns a NotesVIewEntry based upon a NoteID.  Very useful when you have a document but are not sure what the key would be to do a normal look-up.

Více zde na toto téma + další zajímavé články od stejného autora ....
Comments

1Lukáš Hrouda  29.06.2011 11:40:21  @ExpandNameList

Hezký článek. Většinu těchto funkcí jsem již v minulosti použil a jsou funkční. Novinkou pro mě byla @Formule @ExpandNameList. Při testování jsem ale zjistil, že nefunguje na skupiny Access Control List only. (doufám, že to nefunguje jen u mě)

TOPlist