Lotus Notes a MS Office

Jana Markova  6 January 2009 10:50:25
Tvorba řešení postavených na aplikacích MS Office s možnou návazností na databázové systémy a Lotus Notes.

Aplikace systému MS Office jsou nejrozšířenější platformou pro psaní textových dokumentů či vytváření tabulek. Aplikace MS Word a MS Excel obsahují velké množství pokročilých vlastností, jejichž využití vyžaduje dostatečné znalosti. Naše firma nabízí služby vedoucí k plnému využití možností balíku MS Office v podnikové sféře.
Jaké služby nabízíme?
  • vývoj aplikací v prostředí programů balíku MS Office
  • řešení návazností mezi aplikacemi MS Office a systémem Lotus Notes (přenášení dat, exporty/importy)
  • vytváření šablon pro MS Word a MS Excel jejich možné napojení na databázová data informačního systému
Možnosti použití
  • tvorby tabulek v MS Excelu, vytváření složitějších sestav, výpočtů, vizualizace pomocí grafů
  • tvorba tiskových sestav v MS Wordu, slučovací tisk s datovým zdrojem
  • zpracovávání dat v MS Excelu z jiných databázových systémů


PŘÍKLADOVÁ ŘEŠENÍ Z PRAXE

Sjednocení připomínek ke směrnici

V dosavadní praxi společnosti autor nově vzniklé směrnice rozeslal první verzi dokumentu vytvořeného v MS Wordu na všechny připomínkující. Ti dokument upravili a poslali zpět autorovi, který otevíral jeden dokument po druhém a pracně zapracovával všechny komentáře.

Řešení

Využitím Visual Basicu v MS Wordu a funkce slučování umožnilo autorovi jedním kliknutím porovnat všechny dokumenty a sloučit úpravy v jeden dokument, kde byly barevně zobrazeny komentáře všech autorů.  


Automatické generování zprávy z auditu

Auditorská firma po každém provedeném auditu musela vytvořit obsáhlou zprávu s výsledky auditu.
Řešení

Výsledky auditu byly přehledně vloženy do databáze, kde je bylo možné dále zpracovávat. Samotná zpráva z auditu byla vygenerovaná jedním stiskem tlačítka. Funkce ve Visual Basic v MS Wordu vytvořila jednotlivé odstavce s použitím stylu, naplnila tabulky, vygenerovala osnovu dokumentu. Zpráva byla vygenerována během několika vteřin, čímž bylo ušetřeno mnoho času, přičemž data z auditu byla přehledně uložena v databázi.


Tvorba rozpočtu

Zástupci jednotlivých poboček a divizí tvořili rozpočet pro každý rok v MS Excelu a posílali jej v souboru do centrály ke zpracování. To bylo velmi pracné a zdlouhavé.

Řešení

Jednotlivé soubory v MS Excelu byly připraveny tak, aby měly jednotný formát. Po zaslání vyplněných souborů zpět do centrály, bylo provedeno automatické sloučení všech souborů pomocí programu ve Visual Basicu v MS Excelu a vytvořen jeden centrální rozpočet s daty všech poboček a divizí.
Comments
no comments availabe. Be the first!

Diskuse byla uzavřena.
TOPlist