RSU (Remote system Updater)

Jana Markova  11 December 2008 10:28:39
Produkt je systémem pro vzdálenou manipulaci s klientskými počítači.  

RSU v sobě zahrnuje tyto vlastnosti:
  • práce s Windows registrem
  • distribuce souborů
  • vzdálená manipulace se soubory na úrovni OS
  • spouštění externích programů na klientských stanicích
  • řetězení akcí, možnost spouštění více akcí ve vzájemné závislosti
  • kontrola systémových informací (např. místo na disku, existence souboru atp.) před a po ukončení úlohy
  • logování proběhlých akcí, informace pro správce o vykonaných akcích a nenadálých problémech

Správcům rozsáhlejších systémů umožní cetralizované vykonávání rutinních úloh s možností zpětné kontroly úspěšnosti vykonaných úloh. Celý systém je postaven tak, aby umožňoval vzdálenou správu i na počítačích, které pracují v terénu a do vnitrofiremní sítě se připojují pouze například prostředictvím VPN.

Comments
no comments availabe. Be the first!

Diskuse byla uzavřena.
TOPlist