NET.Notes Desktop: Posílání SMS zpráv z aplikací

David Marko  23 January 2017 05:00:00
Je mnoho způsobů, jak s námi může aplikace komunikovat. Pokud sedíme u počítače je pravděpodobné, že primární zdroj informací je pro nás počítač samotný. Co však když chceme dostávat informace, když k počítači přístup nemáme? Co více, když nemáme například ani přístup k firemní síti nebo internetu? V praxi vznikají mnohé situace, kdy potřebuje dostávat upozornění a to jak v nejkratší době a s velkou dostupností. Pro mnohé tyto případy je optimální použití automatického zasílání SMS zpráv, které nás zastihnou na našem mobilním zařízení i když nemáme mobilní data či jiné internetové připojení.

Image:NET.Notes Desktop: Posílání SMS zpráv z aplikací
Pro zasílání SMS zpráv z aplikací existuje nespočet služeb, které za poplatek SMS zprávy doručují. Pokud bychom chtěli více vnitrofiremní řešení (tzn. neplatit externímu doručovateli SMS zpráv), jednou z možností je využití bezplatné služby https://smsgateway.me, která k odesílání SMS využívá fyzické zařízení (mobilní telefon) zákazníka.

Služba je založena na následujícím principu
  • uživatel / aplikace si vytvoří v dané službě zdarma svůj účet.
  • jako komplementární prvek se na mobilní zařízení, které bude odpovědné za odesílání SMS zpráv, nainstaluje aplikace .
  • po instalaci mobilní aplikace a přihlášení vytvořeným účtem dojde k přidělení ID zařízení, potřebné pro programové posílání SMS zpráv
  • samotné odeslání SMS zprávy z aplikace se provádí prostřednictvím RESTové webové služby, které krom přihlašovacích údajů specifikujeme, přes jaké mobilní zařízení, na koho a jakou SMS zprávu chceme zaslat. Mobilní aplikace periodicky kontroluje seznam zpráv k odeslání, které na serveru služby čekají a provede jejich stažení a odeslání běžnou SMS.
  • k odesílání je tak používáno vlastní mobilní zařízení, čímž máme tuto věc pod kontrolou jak z technického, tak z finančního hlediska. Zbývá tak již jen domluvit s našim firemním operátorem nějaký výhodný, na SMS zaměřený tarif

Možnosti využití automatického zasílání SMS zpráv
  • zasílání notifikací z informačního systému běžným uživatelům například mimo pracovní hodiny
  • ověřování přihlašování do informačního systému prostřednictvím zaslání kontrolního kódu formou SMS (2 fázová autentizace)
  • zasílání notifikací o kritických stavem v IT systémech

Comments

1james  1.5.2017 12:18:39  Thanks For Giving

https://www.geometrydashapk.net

2james  1.5.2017 12:19:00  NET.Notes Desktop: Posílání SMS zpráv z aplikací

{ Link }

3best desert safari operator in dubai  7.7.2019 21:59:42  NET.Notes Desktop: Posílání SMS zpráv z aplikací

Every day our agents receive emails and phone calls from people who are very confused and searching for desert safari Dubai deals they are confused about what to choose and how to choose the best Dubai desert safari.

TOPlist