LN Admin Tip #01 - Internetové heslo uživatele a jeho ’kešování’ systémem

David Marko  19 January 2012 11:20:42
Internetové heslo, uvedené na person dokumentu uživatele a umožňující např. přístup do webových aplikací provozovaných na Dominu,  je „kešované“ na serveru a při jeho změně někdy dochází  k nepříjemným latecím. Změněné heslo tak po nějakou dobu není stále platné a přístup s tímto heslem nefunguje. Obecná rada většinou vyzývala uživatele k trpělivosti, což vždy nemusí být kladně přijato :-)  V určitém pohledu se to pak může jevit i jako chyba systému.  Pokud tedy na tento problém narážíte, může být pro vás pomocí následující nastavení.

Do notes.ini Domino serveru přidejte následující řádek a restartujte celý server nebo min. HTTP úlohu.
HTTP_PWD_CHANGE_CACHE_HOURS=0
(z konzole Domino serveru můžete tento parametr přidat pomocí příkazu 'set config HTTP_PWD_CHANGE_CACHE_HOURS=0' )

Tímto nastavením způsobíte, že po změně hesla bude vždy aktivní okamžitě.

Informace o tomto článku / Blog post authorship information:
Jedná se původní tip Paula Mooneyho prezentovaný v rámci Adminblastu na Lotusphere 2011. Blog autora naleznete na adrese http://www.pmooney.net/
/ The blog post is based on excelent Adminblast presentation from Lotusphere 2011 did by Paul Mooney. You are welcome to visit Paul Mooney's blog at http://www.pmooney.net/
Comments
no comments availabe. Be the first!
TOPlist