LOTUS WORKFLOW

Jana Markova  19 December 2008 12:56:22

LOTUS WORKFLOW je sada Notes aplikací a Windows programů umožňujících vaší organizaci jednoduché vytvoření, nastavení, sledování a archivaci koloběhu dokumentů.

Podstatou Lotus Workflow je jednoduchá možnost navržení cesty jednoho nebo více dokumentů v jeho koloběhu a nastavení pravidel a aktivit v každém uzlu tohoto procesu. Základní vlastností Lotus Workflow je jeho flexibilita, která umožňuje navrhnout jak jednoduchý proces schvalování dovolenky, tak i složité schvalovací procedury napříč organizační strukturou s vícenásobným podmíněným schvalováním. V obou případech se jednou navržený proces velmi snadno změní podle nové potřeby.

ZÁKLADNÍ ČÁSTI LOTUS WORKFLOW

Lotus Workflow Architect
Windows program umožňující návrh procesu graficky, formou vývojového diagramu. Zde se provádí základní návrh celé aplikace. Můžete definovat tyto vlastnosti:
  • Přístupová práva k dokumentu v každém uzlu procesu
  • Volby cesty dokumentu k následujícímu uzlu
  • Způsob oznámení o přesunu dokumentu z jednoho uzlu do druhého
  • Automatické akce prováděné nad dokumentem při splnění určité podmínky
  • Úkoly, které je nutné splnit v každém uzlu
  • Upozornění po uplynutí určitého času
  • Způsob sledování historie dokumentu
  • Způsob archivace dokumentů
  • Způsob sdružení více dokumentů, které šly v předchozím uzlu paralelní cestou
Všechny tyto akce se nastavují pomoci jednoduchých akcí, zaškrtávatek a výběrů. Pro některé aktivity je ovšem možné použít i Lotus Script.

Image:LOTUS WORKFLOW
Takto nakreslený proces se po aktivaci přenese do speciálních Notes databází a samotný koloběh již probíhá v Lotus Notes bez pomoci dalších nainstalovaných programů na Notes serveru či stanici.

Databáze v Lotus Notes

Application database
Aplikace vytvořená vývojářem a obsahující všechny potřebné formuláře a pohledy. Může to být aplikace nově vyvinutá i již používaná a pouze přizpůsobená na práci s Lotus Workflow.

Organization Directory Database
Aplikace odrážející hierarchickou strukturu organizace. Zde se definují osoby, jejich funkce, útvary, střediska, role a vztahy mezi jednotlivými funkcemi. V této aplikaci je možné jednoduše navrhnout pracovní týmy napříč organizační strukturou, nadefinovat zástupnost jednotlivých osob, nastavit dobu nepřítomnosti atd. Takto nadefinovaná struktura se potom používá při nastavení procesu kolování v Lotus Workflow Architektovi s tím, že ten se odkazuje na názvy funkcí, týmů, vztahů, nikoliv na jména konkrétních osob.

Process Definition Database
Databáze, která obsahuje informace o vlastnostech jednotlivých uzlů, podmínkách, aktivitách. Tato databáze je používána nepřímo při chodu aplikace.

Design Repository Database
Databáze obsahující informace o nastavených procesech, která je potom využívaná Lotus Workflow Architektem k obnovení nebo vytvoření nových procesů.

Lotus Workflow Viewer
Toto je Windows program, který se volá přímo z Notes dokumentu, a který graficky zobrazí místo tohoto dokumentu v celém procesu koloběhu. Dosavadní průchod dokumentu je možné zobrazit dokonce pomoci animace.
Comments
no comments availabe. Be the first!

Diskuse byla uzavřena.
TOPlist