CRM - CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Jana Markova  1 December 2008 11:08:57
CRM je aplikace, která se zabývá obchodním procesem - VAŠÍM obchodním procesem. Znamená to, že aplikace je více než flexibilní, je upravitelná na základě Vašich požadavků.
Obchod je základem mnoha organizací.
Podstatou CRM systému není evidence dat, ale podpora celé obchodní strategie a její analýza.
Základem je obchodní případ, zakázka, projekt, který je doplňován informacemi o konkurenci, našimi přednostmi a slabinami, dalším plánem a strategií, kontaktními informacemi atd.
Stav jednotlivých obchodních případů je možné přehledně sledovat v pohledech a analyzovat další kroky.
Samozřejmostí je zdokumentování kontaktních údajů a veškerých aktivit s nimi, včetně zakázek, smluv, poptávek, e-mailů, telefonátů atd.

JEDNOTLIVÉ MODULY

Projekty/Zakázky

Modul pro vedení záznamů o projektech a zakázkách. Hlavička projektu obsahuje základní informace o stavu zakázky, termínech zahájení a ukončení, ceně zakázky a veškerých aktivitách (schůzky, telefonáty atd.) spojených s touto zakázkou.

Image:CRM - CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Marketing

V marketingové části je možné analyzovat naše slabiny a přednosti, zaznamenat, kdo ovlivňuje zakázku ze strany klienta, jaké jsou naše šance na její získání. Ze zakázek i z kontaktů je možné vytvářet nové aktivity. Pohledy na zakázky pak podávají zajímavé ekonomické informace, např. kolik dnů je daná zakázka v přípravě, kolik v realizaci, jaký je předpokládaný obrat zakázek v přípravě či v realizaci, kdo je za jednotlivé zakázky zodpovědný atd. Ze zakázek je možné vytvářet nové úkoly či plánovat si schůzky.
V tomto modulu je možné zakázky sledovat:
  • Podle stavu
  • Podle zodpovědné osoby
  • Podle termínu dokončení
  • Předpověď obratů

Image:CRM - CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Kontakty

Úkolem tohoto modulu je evidence kontaktů a historie aktivit s nimi. Samostatně se evidují informace o firmě do Profilu firmy a samostatně o jednotlivých kontaktních osobách. Tyto informace jsou ovšem navzájem propojené, takže z Profilu firmy je možné sledovat seznam kontaktů nebo měnit hromadně adresu či jiné údaje. Oba formuláře zahrnují veškeré možné informace týkající se kontaktů, včetně e-mail adresy, WWW stránek, propojení na obchodní rejstřík, funkce u firmy, privátních informací  o osobě atd.
Z Kontaktu je možné následně zadat jakoukoliv aktivitu, či úkol.
Propojením na stávající ERP je možné kartu Kontaktu aktualizovat s novými daty ekonomického či jiného charakteru, podle analýzy zadání.
V tomto modulu lze záznamy třídit:
  • Podle názvu firmy
  • Podle typu firmy
  • Podle oboru firmy
  • Podle příjmení

Aktivity

Aktivitou se v tomto případě rozumí zápis ze schůzky, telefonátu, dopis, fax, poptávka, nabídka, smlouva atd. Aktivita se tvoří z Kontaktu a je k němu připojená. Aktivita může obsahovat vložený soubor, obrázek či pouze text. Aktivity je možné potom zobrazit u jednotlivých kontaktních osob či samostatně podle data nebo typu.
Comments
no comments availabe. Be the first!

Diskuse byla uzavřena.
TOPlist