DATABASE.CONNECTOR

Jana Markova  17 December 2008 12:51:49
Produkt je určen pro import,export a aktualizaci Vašich dat z/do externích databází typu Excel, Access, FoxPro, dBase, DB2, MS SQL server, SQL Anywhere, Oracle atd. z/do Lotus Notes.

Nové funkce
 • Replikace dat – pomoci této funkce dochází k synchronizaci dat na základě data modifikace záznamu. Předpokladem k využití této funkce je časové pole v externí databázi, zaznamenávající datum modifikace.
 • Export dat do externí databáze. Tato vlastnost dovoluje exportovat a aktualizovat data v externí databázi daty z Lotus Notes
 • Export a import dat Lotus Notes do a z textového souboru. S tímto formátem dat je potom možno pracovat v jakékoliv jiné databázi či tabulkovém kalkulátoru. Výhodou tohoto způsobu je rychlost zpracování.  
 • Konverze dat z Latin2 do kodu Kamenických a opačně.


Image:DATABASE.CONNECTOR

Je založen na přehledném a snadném ovládání, podobně jak jsme zvyklí u populárních průvodců. Nabízí mnoho možností pro třídění, filtrování a aktualizaci dat. Jednoduchým způsobem zadáváte údaje o zdroji a umístění (databáze, formulář, tabulka), propojeních (jednotlivá pole externího programu a Lotus Notes) nebo filtrech.
Velice efektivní součástí produktu je Časový rozvrh - systém automatického převodu a aktualizace dat ve Vámi zadaném čase nebo intervalech (čas, dny, týdny, měsíce). Tuto funkci jistě ocení každá firma používající data z jiných externích zdrojů s potřebou aktualizovat informace o svých klientech nebo znát aktuální informace o stavu objednávek, zásob, financí či účetnictví.

Hlavní rysy produktu
 • import a aktualizace Vašich dat z externích databází do LN
 • odstraňování nenalezených dokumentů v externí databází z LN
 • nastavení času automatického importu dat (čas, den, týden, měsíc)
 • možnost sčítání více datových polí externí databáze do jednoho pole LN
 • umí importovat pouze vybraná data na základě SQL dotazu
 • uchování nastavení dotazů pro pozdější použítí
 • umožňuje automatické vytvoření datového pole v LN
 • možnost přidání nových záznamů při aktualizaci
 • všechny operace jsou zapisovány do logu
 • propojení na všechny běžné databáze
 • snadné ovládání
 • modul pro propojení dvou LN databází (nové)

Comments
no comments availabe. Be the first!

Diskuse byla uzavřena.
TOPlist