NOVINKA - WHEEL pro web a tablety - 1. část

David Marko  19 March 2012 08:30:00
V následující sérii článků bychom vás rádi podrobněji seznámili s alternativním přístupem do systému WHEEL tak jak jej v současnosti intenzivně připravujeme.  Naším cílem je tvorba uživatelského rozhraní, které bude dodatečně integrovatelné se systémem WHEEL u zákazníků a které umožní přístup k základním datům uloženým ve WHEELu pomocí webového prohlížeče.

Webová nástavba nad systémem WHEEL je koncipována jako jednotné rozhraní, pomocí kterého se dostanete do vašeho IS přes webový prohlížeš. V praxi tak můžete přistupovat do WHEELu na PC z domu nebo hotelu, pro přístup však můžete využít např. iPad nebo tablet s Androidem a veřejně dostupné WIFI sítě. Připravuje se i rozhraní pro přístup z chytrých mobilních telefonů na selektivní informace typu kontakty v adresáři apod. Podobně jako u systému WHEEL samotného, toto webové rozhraní taktéž chápeme jako prostor pro zákaznická rozšiřování o další moduly dle požadavků. Systém může růst postupně, zpřístupňovat lze některé informace jenom pro čtení a postupně přidávat další funkčnost dle potřeb uživatelů. Webový přístup tak může být vhodným doplňkem jak pro klasické LN uživatele, kterým se tímto rozšíří dostupnost WHEELu a taktéž např. pro vaše uživatele, kteří Lotus Notes nemají a přesto jim chcete poskytnout přístup na vybrané části WHEELu.

Mezi základní komponenty patří:
 • adresář
 • aktivity
 • projekty
 • diskuse
 • soubory
 • email (připravujeme)

Nové rozhraní přináší vylepšení i pro stávající moduly WHEELu
 • uživatelé mají možnost k různým typům dokumentů (firmy, osoba, aktivita) vést diskusi
 • pro jednotlivé dokumenty je možno si uživatelsky tvořit tzv. záložky(bookmarks). Pokud tedy pracujete na určitém projektu nebo často komunikujete s určitými zákazníky, můžete si odkazy na ně přidat do záložek, a mít je k dispozici na úvodní straně
 • soubory - zde je jedná o specifický modul umožňující přístup ke složkám a souborům na lokálních discích, které obvykle používáte při práci v kanceláři. K těmto souborům si můžete přidávat popis, diskutovat a nebo vytvořit snímek aktuální verze souboru.

K jednotlivým částem celého rozhraní se budeme vracet v rámci jednotlivých dílů tohoto seriálu a podrobněji se na ně podíváme.

TECHNICKÉ INFORMACE

Podporovaná zařízení:
 • běžné prohlížeče na PC (Firefox, Chrome, IE)
 • tablety typu iPAD, Android (uživatelské rozhraní je koncipováno pro práci na šíř)
 • pro smartfony bude připraveno upravené uživatelské rozhraní odpovídající menší velikosti displaye

Technické požadavky na server:
 • Domino 8.5.3 a vyšší (postaveno na xPages technologii)
 • OS: Windows, Linux

Podporované verze WHEELu
:
 • webovou nádstavbu máme koncipovánu tak, abychom ji byli schopni nasadit na většinu současných i historických verzí systému WHEELu. Základní verze rozhraní poskytuje přístup na obecné informace, specifická zákaznická rozšížení děláme dle požadavků
 • pokud WHEEL zákazníků nepodporuje některý z modulů webového rozhraní (např. projekty), bude tento we webovém rozhraní vypnut
Zabezpečení:
 • přístup do systém pomocí uživatelského jména a hesla
 • komunikaci je možno zabezpečit pomocí SSL
 • webovou nádstavbu lze provozovat(defaultní nastavení) v režimu read-only, kdy uživatelé tímto způsobem nemohou do systému zasahovat formou změn

Obrázek uživatelského rozhraní:

Základní zobrazení karty firmy v adresáři. Na kartě jsou dostupné informace o firmě, dále pak související informace jako např. seznam kontaktních osob, související aktivity, projekty a diskuse k firmě.
Zajímavostí je záložka 'soubory', která zpřístupňuje definovaný adresář na souborovém systému, kam uživatelé obvykle ukládají soubory související s touto firmou. Z domu se tak můžete pomocí tohoto rozhraní dostat až na složky a soubory vašich sdílených disků (o tom všem více v dalším díle tohoto seriálu)

Image:NOVINKA - WHEEL pro web a tablety - 1. část
Comments
no comments availabe. Be the first!
TOPlist