PŘIPRAVUJEME: TWISTER Enterprise - Enterprise ’Employee Interests’ Explorer - 2. část

David Marko  13 August 2010 10:03:53
V předchozím článku jsme popisovali základní vlastnosti systému TWISTER Enterprise. Další aktualizace rozšířila možnosti tohoto systému o následující nové vlastnosti:
 • sledování zpráv podle tagů [na obrázku bod č. 1]
  uživatel se může přihlásit k odebírání informací podle zvolených tagů. Tagy mohou mnohem lépe vystihnout zaměření uživatele. Uživatel tak např. nemusí sledovat jednotlivé spolupracovníky marketingového oddělení, ale přímo celé marketingové oddělení specifikované příslušným tagem

 • vyhledání zpráv podle více tagů současně  [na obrázku bod č. 2]
  zobrazování zpráv podle tagů je nyní rozšířeno o možnost zobrazit zprávy zařazené do různých(vybraných) tagů. Uživatel si tak v jednom seznamu může např. zobrazit zprávy z obchodního a marketignového oddělení najednou.

 • práce se složkami [na obrázku bod č. 3]
  uživatel si může nově vytvářet své osobní pracovní složky, do kterých si následně zprávy zařazuje. Tento postup například uživateli  možní vytvořit si složku 'přečíst později' a do ní si zprávy zařazovat a později se k nim vracet. Následně je možno zprávy ze složky opět vyřadit.

 • prioritizovat zprávu [na obrázku bod č. 4]
  uživatelé se specifikovanou rolí manažera mohou vytvářené zprávy prioritizovat. Nově vytvářenou zprávu tak uživatel označí jako 's prioritou do data' a nastaví datum. Takto označená zpráva je zobrazována v seznamu jako první až do daného data. Tímto způsobem je například možno vytvářet časově specifikovaná oznámení, která nezapadnou v seznamu dalších zpráv.

 • poslat zprávu všem  [na obrázku bod č. 5]
  uživatelé se specifikovanou rolí manažera mohou vybrané zprávy 'poslat vše uživatelům' . Takto označené zpávy se budou zobrazovat všem uživatelům bez ohledu na jejich nastavení sledování zpráv atp. Použitím této vlastnosti je možno distribuovat urgentní obecná oznámení určená všem uživatelům.

 • možnost zvýraznit zprávu [na obrázku bod č. 6]
  uživatelé se specifikovanou rolí manažera si mohou u vybrané zprávy vyžádat její barevné zvýraznění. V kombinaci s 'posláním všem' a 'nastavením priority' je tak možno urgentní zprávy dostatečně zviditelnit v seznamu ostatních zpráv.

 • privátní zprávy [na obrázku bod č. 7]
  uživatelé si mohou vybrané vytvářené zprávy označovat jako privátní. Tyto zprávy nebudou viditelné žádným jiným uživatelům.

 • počet zpráv na stránku ve formě uživatelského nastavení
  uživatel si může nově nastavit počet zpráv, které se mu budou na jedné stránce zobrazovat. Uživatelé si tím mohou zvolit individuální nastavení odrážející například velikost rozlišení jejich LCD panelu.


Image:PŘIPRAVUJEME: TWISTER Enterprise - Enterprise ’Employee Interests’ Explorer - 2. část

Comments
no comments availabe. Be the first!
TOPlist