PŘIPRAVUJEME: TWISTER Enterprise - Enterprise ’Employee Interests’ Explorer - 1. část

David Marko  11 August 2010 08:55:00
'TWISTER Enterprise' je aplikací umožňující firemním zaměstnancům zapisovat své postřehy, nápady, zájmy atp. vše související s jejich pracovní náplní. Využijte potenciál vašich zaměstnanců, získejte informace o tom, co je pracovně zajimá nad rámec jejich běžných povinností. Získejte informace o jejich nápadech, možných zlepšeních a rozvoji různých oblastí vašeho podnikání.

Aplikace vám nabízí tyto možnosti:
 • průběžné denní vkládání zajímavých postřehů související s vykonávanou pracovní pozicí
 • vkládané informace je možno opatřovat tagy a selektivně je pak zobrazovat
 • k jednotlivým záznamům je možno vkládat souborové přílohy jako jsou např. obrázky, dokumenty MS Office atp.
 • hodnocení vložených zpráv ostatními zaměstnanci
 • k jednotlivých zprávám je možné vést diskusi
 • z vybraných položek je možno vytvářet znalostní bázi
 • možnost používání z jiných systémů: například Lotus Notes, mobilní zařízení iPhone, Android

Aplikace umožňuje komunikaci s okolními systémy ve 3 oblastech:
 • Přihlašování do aplikace pomocí existujících účtů z jiných systémů jako například MS Exchange, Lotus Notes, GMail
 • Export informací do jiných systémů
 • Možnost vkládání autentizovaných zpráv pomocí standardizovaného API rozhraní REST a SOAP
 • Možnost přístupu přes mobilní zařízení typu iPhone, Android

Image:PŘIPRAVUJEME: TWISTER Enterprise - Enterprise ’Employee Interests’ Explorer - 1. část

Image:PŘIPRAVUJEME: TWISTER Enterprise - Enterprise ’Employee Interests’ Explorer - 1. část
Comments
no comments availabe. Be the first!
TOPlist