Lotus Notes 8.5 - vnitřní limity a omezení

David Marko  10 August 2009 08:45:00
Jakýkoliv softwarový systém nebo nástroj má svá vnitřní omezení rozličného charakteru. Ne jinak je tomu u Lotus Notes. Pro verzi Lotus Notes 8.5 zde uvádíme přehlednou tabulku shrnující omezení a krajní možné hodnoty pro mnoho aspektů Lotus Notes databází. Pro srozumitelnost jsme ponechali tabulku v původním anglickém znění, neboť pokusy o překlad některých technických obratů většinou vedou k ještě větší nesrozumitelnosti.
 
Položka Omezení
Maximum size of a Notes® application The maximum OS file size limit (up to 64GB)
Maximum size of text fields 32KB (storage); 32KB displayed in a view's column
Maximum size of a rich text field Limited only by available disk space up to 1GB
Maximum size of a single paragraph in a rich text field 64KB
Maximum amount of text (Summary) data per document 64KB
Levels of responses in a hierarchical view; number of documents at each level 31 levels; 300,000 documents
Number of columns that can be included in one table 64 nozeros
Number of rows that can be included in one table 255 nozeros
Number of views that can be added to a Notes application No limit; however, as the number of views increases, the length of time to display other views also increases
Number of columns allowed in a view 289 ten-character columns; dependent upon # or characters per column
Number of documents that can be imported into a view Documents totaling at least 350K
Number of cascading views are allowed in a Notes application? 200
Maximum value (in inches) you can enter for margin size 22.75 nozeros
Maximum value (in inches) you can enter for page size cropping 46 nozeros
Maximum point size you can select/print 250 nozeros
Number of documents are allowed in one view Up to the size of the Notes application, with a maximum of 64GB
Maximum number of documents that can be exported to Tabular Text Limited only by available disk space
Maximum number of entries in an Access Control List Approximately 950 names (total ACL size is limited to 32767 bytes)
Maximum number of roles in an Access Control List 75 Roles
Maximum password length allowed on an ID 64 bytes (63 characters for single-byte character sets but only 21 characters for some double-byte languages)
Maximum number of contacts allowed in a group in Contacts 32K of names in the Members text field
Maximum number of recipients in a single mail message For individual names and private groups which expand locally, 15KB; for public groups which expand on a server, 5MB
Comments
no comments availabe. Be the first!

Diskuse byla uzavřena.
TOPlist