ZABBIX - monitoring vaší serverové infrastruktury

David Marko  10 May 2011 10:59:49
Monitoring serverové infrastruktury může být, a v praxi často bývá, poměrně nepřehlednou a nesystémovou činností, která se někdy zůží pouze na reagování vůči kritickým stavům, na které nás upozornili uživatelé služeb daného serveru. Chcete-li kritickým událostem alespoň v nějaké míře předcházet, mít přehled o aktuálním 'zdraví' vašich serverů a to vše z jednoho místa, může být pro vás zajímavý systém ZABBIX, který je přesně pro tyto činnosti určen. ZABBIX je systém zaměřený na monitoring běhu vašich serverů a dalších síťových prvků. Upozorňuje na kritické stavy a vizualizuje systémové parametry vašich serverů v čase. Sledovat tak můžete včerejší zatíženost vašeho vybraného serveru z pohledu CPU, nebo diskových operací a to třeba po minutách.
 
Distribuovaný monitoring a výkon
 • centralizovaná správa monitoringu systémů – sběr dat do jednoho místa
 • vzdálená správa prostřednictvím webového rozhraní
 • testováno až se 100 000 monitorovanými zařízeními

Monitoring v reálném čase
 • monitoring výkonu zařízení
 • monitoring dostupnosti zařízení
 • monitoring integrity
 • definovatelné podmínky pro notifikace
 • o problémech systémů
 • notifikace uživatelů o problémech (Email, SMS, Jabber)
 • podrobné logování problémů a jejich výstup na dashboard

Vizualizace informací
 • uživatelsky definovatelné pohledy
 • na data
 • zobrazování informací pomocí grafů
 • zobrazování informací ve zvolených časových intervalech např. za hodinu, půlden, celý den apod.

Reportování
 • reportovací funkce umožňující přehledný soupis o běhu systému za dané období
WEB monitoring
 • monitorování webových stránek
 • a rychlosti odezvy
 • podpora pro POST a GET metody

Flexibilita
 • podpora pro IPv4 a IPv6
 • běží na většině platforem
 • klientská část (agenti) dostupná téměř pro všechny významné OS

Agregovaný  monitoring
 • monitorování skupiny zařízení jako jednoho systému

Monitoring zařízení bez nutnosti instalace sběrného agenta(pasivní monitoring)
 • monitoring vzdálených služeb jako FTP, SSH, http apod.
 • podpora pro SNMP v1,2,3
 • podpora pro IPMI
Agenti pro sběr informací o systémech
dostupné pro všechny běžné platformy (UNIX, Windows apod.)
 • monitoring využití paměti
 • monitoring síťových operací
 • monitoring diskových operací
 • a zatížení disků
 • kontrola místa na disku
 • kontrola checksumu souborů
 • monitoring změny systémových souborů

Zabezpečení

pružné nastavení přístupů per uživatel s možností definování přístupu
na monitorovaná zařízení
 • autentizace na základě IP adresy
 • ochrana proti síťovým útokům
 • 'brute force'

Eskalace problémů a notifikace
 • opakované notifikace
 • neomezená eskalace
 • notifikace o vyřešení problému

Dashboard
 • upravitelný dashboard zobrazující vybrané informace
 • agregované pohledy
 • zobrazování eskalovaných problémůA NAVÍC JE ZABBIX ZDARMA ...
Naše služby související se ZABBIXem:
 • analýza a konzultace použitelnosti systému a jeho případná topologie nasazení
 • instalace a konfigurace na strojích zákazníka
 • začlenění vašeho serveru do našeho monitorovacího clusteru a zpřístupnění    informací o vašem serveru pomocí webového rozhraní
 • administrační zaškolení obsluhy


Vizualizace monitorovaných zařízení:

ZABBIXem monitorovaná zařízení v síti (servery, routery, ups atd.) můžeme vizualizovat do map,  které nám poskytují aktuální náhled na jejich stav. Malé 'OK' pod ikonou serveru nás informuje  o aktuálním stavu monitorovaného zařízení. V případě výskytu problému se pod ikonou zobrazují
potřebné informace.

Vizualizace sledovaných dat:

Sledované informace, jako např. vytíženost CPU, množství diskových operací a z toho plynoucího zatížení systému apod. je možné formou časové osy vizualizovat. Jednotlivé sebrané informace  vám například mohou pomoci s plánováním upgradu systému v závislosti na trendu spotřebovávání jeho omezených zdrojů.  Samotná data můžete sledovat v rámci nastavitelného časového přiblížení, což umožňuje podívat se například na diskové operace v rámci jedné hodiny rozdělené na minuty. Lze zobrazit také celý den nebo týden provozu serveru, a to vše v jednom grafu. Pokud tedy potřebujete systémové funkce a procesy serveru v čase lépe rozložit z pohledu zatížení samotného serveru, denní přehled využití serverových prostředkům vám může být velmi dobrým vodítkem.

Image:ZABBIX - monitoring vaší serverové infrastruktury
Comments
no comments availabe. Be the first!
TOPlist