ZABBIX - monitoring serverů a jiných zařízení ve vaší síti .. 1. Část

David Marko  6 September 2012 09:32:19
Monitoring serverové infrastruktury může být, a v praxi často bývá, poměrně nepřehlednou a nesystémovou činností, která se někdy zůží pouze na reagování vůči kritickým stavům, na které nás upozornili uživatelé služeb daného serveru. Chcete-li kritickým událostem alespoň v nějaké míře předcházet, mít přehled o aktuálním 'zdraví' vašich serverů a to vše z jednoho místa, může být pro vás zajímavý systém ZABBIX, který je přesně pro tyto činnosti určen. ZABBIX je systém zaměřený na monitoring běhu vašich serverů a dalších síťových prvků. Upozorňuje na kritické stavy a vizualizuje systémové parametry vašich serverů v čase. Sledovat tak můžete včerejší zatíženost vašeho vybraného serveru z pohledu CPU, nebo diskových operací a to třeba po minutách.

Pomocí Zabbixu můžete monitorovat ne jen servery jako takové, ale i dílčí služby a aplikace, které na nich běží. Provozujete-li tedy na jednom serveru služby jako emailový server, webový server, SQL server apod. můžete monitorovat tyto aplikace jednotlivě a získávat tak specifické informace k dané službě. U webového serveru tak můžete například monitorovat rychlost odezvy a tu si pak nechat zobrazit na časové ose a nebo si jen nechat na email nebo SMS posílat informaci o jeho výpadcích ... ale o tom zase příště ...

Image:ZABBIX - monitoring serverů a jiných zařízení ve vaší síti .. 1. Část
Comments
no comments availabe. Be the first!
TOPlist