LN Admin Tip #11 - Upgrade ODS na straně klienta LN

David Marko  26 March 2012 07:45:00
Vnitřní databázový formát přinesl z verzí Lotus Notes 8.5.x zvýšení výkonu, který se projevuje zvláště u velkých databází. Chcete-li 'přinutit' Lotus Notes klienta, aby uživateli zaktualizoval jeho lokální databáze na tuto novou diskovou strukturu, máte k dispozici následující dva parametry, které se vkládají do notes.ini klientské stanice (je možno taktéž provést použitím politik)
 • Create_R85_Databases=1
  Vložte do klientského NOTES.INI
  Nové databáze budou vytvořeny ve formátu R85 (ODS51)
 • NSF_UpdateODS=1
  Vložte do klientského NOTES.INI
  Provede vynucení jednorázového upgrade lokálních databází
  Pouze pro verzi R8.5.2  a výše

Informace o tomto článku / Blog post authorship information:
Jedná se původní tip Paula Mooneyho prezentovaný v rámci Adminblastu na Lotusphere 2011. Blog autora naleznete na adrese http://www.pmooney.net/
/ The blog post is based on excelent Adminblast presentation from Lotusphere 2011 did by Paul Mooney. You are welcome to visit Paul Mooney's blog at http://www.pmooney.net/
Comments
no comments availabe. Be the first!
TOPlist