LN Admin Tip #08 - Defaultní/výchozí otevírání příloh na dokumentech v LN klientovi

David Marko  5 March 2012 07:00:00
Při práci s přílohami jsou někdy uživatelé zmateni volbami, které se jim otevřou při poklíkání na přílohu. V dané jazykové variantě se jim otevře dialog viz níže, který obsahuje sadu tlačítek z nichž je jedno defaultní/výchozí a reaguje např. na klávesu 'enter'. Pokud chcete uživatelům výběr zjednodušit, je možné nastavením ovlivnit, které z těchto tlačítek bude fungovat jako defaultní/výchozí.

Pokud byste chtěli takovéto nastavení využít, máte možnost buď prostřednictvím politik a nebo zápisem řádku do notes.ini toto ovlivnit.
V případě notes.ini do něj stačí zapsat následující řádek a klienta restartovat. Místo 'X' doplňte číslo, které odpovídá funkci/tlačítku, které má být nabízeno jako výchozí.

AttachmentActionDefault=X
  • X=1 "Open"
  • X=2 "Edit"
  • X=3 "View"
  • X=4 "Save"

Nastavení funguje od klienta verze LN 8.0.1

Image:LN Admin Tip #08 - Defaultní/výchozí otevírání příloh na dokumentech v LN klientovi

Informace o tomto článku / Blog post authorship information:
Jedná se původní tip Paula Mooneyho prezentovaný v rámci Adminblastu na Lotusphere 2011. Blog autora naleznete na adrese http://www.pmooney.net/
/ The blog post is based on excelent Adminblast presentation from Lotusphere 2011 did by Paul Mooney. You are welcome to visit Paul Mooney's blog at http://www.pmooney.net/
Comments
no comments availabe. Be the first!
TOPlist