LN Admin Tip #05 - Blokování on-the-fly FT indexace

David Marko  13 February 2012 08:23:57
Pokud se ve vašem logu objevuje hlášení  "Warning: Agent is performing full text operations on database '' which is not full text indexed. This is extremely inefficient."  patrně některý agent využívá pro hledání v databázi full-textový index, aniž by ten byl vytvořen. Domino se tedy snaží full-textově vyhledávat i bez existence full-textového indexu, což je výkonnostně velice náročné a může server výrazně brzdit. Toto se pak může projevovat dočasným  pomalým otevírám databází a zpomalenou odezvou serveru obecně.

Pokud se chcete této situaci vyhnout, můžete serveru říci, že agenti, kteří využívají full-text u databází, kde není full-textový index vytvořen, nemají běžet a má to být reportováno jako chyba agenta.

Abyste docílili tohoto chování, vložte do notes.ini tento řádek a restartujte server:
FT_FLY_INDEX_OFF=1

Tímto nastavením agenti, kteří potřebují FT Index, který u databáze není vytvořen, nepoběží .
V logu se bude následně objevovat hláška "Error executing agent 'agentName' in 'DBName.nsf': Database is not full-text indexed". Ta informuje vývojáře, že pro rozběhnutí agenta musí vytvořit FT index dané databáze.

Informace o tomto článku / Blog post authorship information:
Jedná se původní tip Paula Mooneyho prezentovaný v rámci Adminblastu na Lotusphere 2011. Blog autora naleznete na adrese http://www.pmooney.net/
/ The blog post is based on excelent Adminblast presentation from Lotusphere 2011 did by Paul Mooney. You are welcome to visit Paul Mooney's blog at http://www.pmooney.net/
Comments
no comments availabe. Be the first!
TOPlist