Programování v Londýně

Stanislav Marszalek  5 March 2012 16:52:30
Minulý týden jsem programoval v Londýně, odkud přináším pár postřehů. Děláme tam pro firmu Tri-continental, která je distributor IT techniky do Afriky. Jejich systém jede na Notes, kde mají téměř veškerou agendu, od schvalování dovolenek, přes správu školení až po tvorbu nabídek a objednávek. Právě aplikace pro vytváření nabídek, pod názvem Order Admin, byla předmětem mé práce tento týden. Všechny tyto aplikace pro ně dlouhodobě vytváříme. Order Admin umí importovat celé nabídky od dodavatelů, které přicházejí ve formě csv či excel souborů, následně je přepočítává pro zákazníka a pak generuje do PDF souborů a odesílá. Vše je v systému evidováno a velkou výhodou je to, že i v afrických pobočkách, mohou uživatele vytvářet takové nabídky na svých lokálních Notes replikách.
Úkolem nynějších úprav bylo přenesení vytvořených nabídek z Notes do ekonomického informačního systému Dimensions. Tento systém je rozšířen především v Anglii a běží na MS SQL. Proto byl pro tuto akci vytvořen tým, kdy my jsme programovali stranu Lotus Notes, zástupce Dimensions z Londýna připravil stranu ekonomického systému a zástupce Tri-continental to celé koordinoval a upřesňoval požadavky.

Nakonec jsme zvolili tento princip přenášení informací:
1. Přešla-li nabídka v Notes do stádia objednávky, byla označená jako připravená k přenesení do IS.
2. Notes agent v pravidelných intervalech procházel v pohledu připravené objednávky a přes ODBC je přenášel do dočasných tabulek v MS SQL. Pro úplnost dodávám, že objednávky obsahovaly leckdy až 200 položek.
3. IS Dimensions byl upraven tak, že šahal do dočasných tabulek pro data z Notes a z nich vytvářel objednávky ve svém systému.

Proces vypadá poměrně jednoduše, ale nějakou dobu trvalo, než se podařilo vše správně nastavit. Především bylo nutné doladit výčet všech nutných polí a jejich správných hodnot, poněvadž ne všechno bylo k dispozici v Notes aplikaci. Nakonec se to podařilo a hned na první pohled byla vidět nesmírná úspora času a peněz. Předtím bylo nutné vzít každou objednávku a do Dimensions zanést ručně položku po položce, což při 100 a více položkách trvalo téměř hodinu. Nemluvě o tom, že občas docházelo i k chybám, kdy byly vynechané některé položky nebo byla jinak uvedená cena. Je to celkem pěkný příklad toho, jak lze elegantně vytvořit komplexní informační systém, propojením účetního softwaru s výhodami Notes aplikace, jako je replikace, řízení přístupových práv a workflow.
 
 
Comments
no comments availabe. Be the first!
TOPlist