Fulltextový index na samostatném HDD (od Domino 8.5.3)

David Marko  5 December 2011 07:00:00
Málokdo ze správců systému Domino možná ví, že od verze Domino serveru 8.5.3 je možno nechat vytvářet full-textové idexy na jiný pevný disk, než jsou umístěná primární data(databáze) . Od zmíněné verze Domino serveru je pro notes.ini dostupný parametr   FTBasePath=.... ,  pomocí kterého systému řekneme, kam má vytvářet full-textové idexy. Může to být jak jiný pevní disk např. mimo hlavní diskové pole a nebo i jiný adresář v rámci stejného disku.

Proč však separovat full-textový index od ostatních dat? Důvodů může být hned několik:
  • full-textový index způsobuje fragmentaci souborového systému, touto akcí mu tedy ulevíme
  • při určitých typech databází může být full-textový index poměrně hodně velký  a sníží se tak kapacitní nároky např. na rychlé diskové pole
  • vzhledem k možné velikosti může být výhodou jej např. umístit mimo zalohovanou oblast, neboť jej lze vždy vytvořit
  • z pohledu množství IO operací potřebných ke tvorbě a udržování full-textových indexů se může přesunem dosílit odlehčení primárnímu diskovému úložišti

Toto nové nastavení bude přínostné především v instalacích s velkým množstvím databází a dat.

Pro migraci FT indexů dle vašeho nastavení stačít provést tyto kroky:

a) nastavte v notes.ini danou proměnnou na zvolený disk a adresář např.  FTBasePath=d:\full_text
b) na konzoli Domino serveru spusťte updall -f , čímž dojde k rebuildu FT indexů
Tato akce automaticky odstraní původní FT indexy a vytvoří nové v lokaci dle nastavení v notes.ini
Comments
no comments availabe. Be the first!
TOPlist