Grafy v aplikacích Lotus Notes

David Marko  4 May 2010 11:16:32
Grafy jsou velmi efektivní metodou, jak zobrazovat číselná data a závislosti mezi nimi. Formou grafů je možno přehledně zobrazovat číselné údaje, které mají samostatně nízkou vypovídací hodnotu a vyžadují určitou představivost pro uvědomění si závislostí mezi jednotlivými údaji. V prostředí Lotus Notes se často pro tyto účely vytvářel export dat do MS Excelu, kde již uživatelé mohli využít dalších nástrojů pro vizualizaci.  

Abychom pro zobrazení grafů informace z Lotus Notes exportovat nemuseli, připravili jsme integrační řešení s grafy poskytovanými služkou GoogleCharts. Jedná se o webovou službu, jejiž možnosti jsou nyní využitelné i v prostředí Lotus Notes apliakcí například na formulářích s dalšími daty atp. Jak ukazuje obrázek níže, je možno do existující aplikace vkládat grafy opřené o data, která máte uložená v Lotus Notes. Jak již byl zmíněno, řešení využívá internetové služby GoogleCharts, což pro zobrazení vyžaduje aktuální připojení k internetu.

Ukázková obrazovka zobrazuje jeden typ grafu. K dispozici je jich ovšem celé množství, které si můžete prohlédnout na adrese http://code.google.com/intl/cs/apis/chart/docs/gallery/chart_gall.html . Jednotlivé typy grafů se hodí pro různé číselné závislosti a logické použití.

Image:Grafy v aplikacích Lotus Notes

Comments
no comments availabe. Be the first!
TOPlist