Živě z Lotusphere 2011 - 6. část - sociální sítě v podnicích

David Marko  4 February 2011 14:13:13
"Get Social, Do Bussines". To je heslo celé Lotusphery. Základní myšlenkou je přenesení sociálních sítí, jako je Facebook či Twitter, do podnikového prostředí. Idea vychází z toho, že dnešní studenti téměř výlučně používají ke komunikaci sociální sítě a ostatní, kdysi obvyklé prostředky ke komunikaci, jako je třeba email, ustupují do pozadí. Tyto zkušenosti pak budou v nejbližších létech přenášet i do podnikového prostředí. Dle zde představené studie až 57% společností uvažuje o zavedení nějakého způsobu sociální sítě do podniku v nejbližších pěti letech. Momentálně se rozšiřuje použití sociálních sítí uvnitř podniků, kdy jsou sdílené informace mezi pracovníky s velkým počet zaměstnanců a lokalit, hlavně přes blogy a profily. Bylo to demonstrováno hlavně na hledání rady či informace od jiných lidí, kteří podobný problém řešili a to nejenom tak, že se prohledají stávající informace, ale i tím, že se někdo problém popíše a jiný na to odpoví. Tento trend by měl pokračovat i směrem ke spolupráci firem se svými zákazníky. Tyto myšlenky ovšem vzbuzují poměrně velké množství otázek. Hlavním protiargumentem je, že čtení a zpracování všech dostupných informací, bude zabírat neúměrně mnoho času, což je kontraproduktivní.

Nicméně, IBM má pro firemní zákazníky pro tyto účely produkt Lotus Connection. Ten běží na Webspheře a má v sobě standardně zahrnuty tyto agendy: aktvity, blog, sdílení souborů, záložky. Produkt je možné do určité míry modifikovat a dále rozšířit i o jiné aplikace. Ukázkou byla velmi pěkná aplikace pro všechny účastníky konference, která obsahovala agendu konference včetně prezentací, rozmístění přednáškových sálů, blogy, náhledy do Twitteru, možnost hodnocení konference.

Zda se sociální sítě v podnicích rozšíří, uvidíme v budoucnu. Pro IBM je to jeden z hlavních trendů. Většina podniků v ČR ,dle mého názoru, momentálně řeší akutnější potřeby v oblasti IT, takže sociální sítě nebudou nějakou dobu ještě na pořadu dne.  
Comments
no comments availabe. Be the first!
TOPlist