Export dat z adresáře Lotus Notes do KML formátu a jejich vizualizace v Google Earth ...

David Marko  2 July 2012 13:11:07
 
Adresář v Lotus Notes a jeho data

Snad každý majitel systému Lotus Notes provozuje nějakou databázi fungující jako firemní adresář zákazníků / klientů. Pro přístup na informace pak používá standardního uživatelského rozhraní, jakým jsou klasické a kategorizované pohledy, nebo nějakou formu exportu, kdy jsou data zpracovávána dalšími nástroji. S velkým rozšířením mapových služeb a programů se stává populárním tato data v prostředí map zobrazovat. Většina dnešních uživatelů internetu mapy používá, ale málokdo ví, že je možno služeb těchto systémů využít i pracovně.

Co je KML a k čemu je možno jej využít?

Keyhole Markup Language (KML) je variantu XML souboru, který je určen k popisu geografických dat. Tato data pak mohou být patřičnými programy zobrazována na mapě. Nejjednodušší varianta KML souboru popisuje místo s jeho názvem, adresou (+ dalšími metadaty) a hlavně zaznamenává lokaci daného místa ve formě GPS souřadnic.

Takto vytvořený soubor (se seznamem lokací) je možno otevřít např. v programu Google Earth, kde jsou pak informace vizualizovány ve formě obrázků, které reprezentují jednotlivé adresy (soubory s koncovkou .kml jsou ve MS Windows s Google Earth standardně asociovány, stačí tedy na takovýto soubor poklikat) . Uživatel tak dostane v rámci Google  Earth mapu se seznamem jeho lokací, které pak může na mapě procházet.

Image:Export dat z adresáře Lotus Notes do KML formátu a jejich vizualizace v Google Earth ...

KML a Lotus Notes

Nasazení tohoto rozšíření je možné prakticky v jakémkoliv adresáři. Softwarové řešení, které jsme připravili, zajišťuje dvě základní věci:

a) dotahování GPS souřadnic ze služeb Google Maps
Periodický agent prochází jednotlivé adresy v Lotus Notes databázi a pokud lokace není uvedena, snaží se ji zjistit z adresy firmy přes služby Google Maps. Postupně jsou tak doplněny GPS lokace k jednotlivým firemním záznamům v adresáři.

b) z takto získaných dat Lotus Notes periodicky (při změnách v adresáři) vytváří KML soubor, který obsahuje záznamy k firmám a jejich lokace. Uživatelé pak mohou tyto KML soubory otevírat v Google Earth, nainstalovaných na jejich počítačích.

Data v KML souboru je možno ukládat ve formě kategorií, které pak budou dostupné v rámci uživatelského rozhraní Google Earth. Do výstupního soubory je tak možno adresy uložit rozděleny například podle:
  • kategorizace firem
  • produktových řad zboží, které jste danému zákazníkovi prodali
  • manažera zákazníka, servisovaného zboží apod.

Prostřednictvím uživatelského rozhraní Google Earth je pak možno tato data zobrazovat selektivně dle kategorie.

K čemu je to všechno dobré?

Asi vás samotné již napadly možnosti, jak danou funkcionalitu využít. Zmíním tedy pouze jednu: Jste-li firma, která zaměstnává obchodní cestující nebo servisní techniky, může být pro vás zajímavé využít jejich čas tak, aby při cestě do jedné lokace (například v rámci servisu) navštívili, v rámci časových možností, i další vaše zákazníky v dané lokalitě nebo po cestě. Pokud těmto osobám poskytnete adresářový seznam servisovaných zákazníků, mohou se podívat na mapu a firmy, které se nacházejí v okolí trasy, kterou mají naplánovánou, navštívit. Praktické použití může být pestré...

Speciální poděkování patří panu Filipu Navrátilovi ze společnosti MOTORQUE PRAHA s.r.o., který je 'ideovým' autorem této integrace KML s Lotus Notes a jeho použití s populárním Google Earth.

Image:Export dat z adresáře Lotus Notes do KML formátu a jejich vizualizace v Google Earth ...
Comments
no comments availabe. Be the first!
TOPlist