NET.Notes - 4. část - modul GTD (Getting Things Done)

David Marko  3 September 2012 06:45:00
GTD (Getting Things Done) umožňuje přehlednou práci s úkoly. Úkoly jsou tvořeny především emaily, ale nejen jimi. Podstatou aplikace je roztřídění úkolů dle jejich naléhavosti a stavu do příslušných přihrádek. Přihrádkami není nic jiného než složka v poště - některé příchozí emaily vyřídíte ihned, ty které vyžadují neodkladnou akci, ale zaberou více času, vložíte do přihrádky Dnes, ty méně urgentní do přihrádky Akce a ty s dlouhodobějším charakterem dáte do přihrádky Někdy. Potom již můžete dle potřeby úkoly mezi přihrádkami přetahovat, např. po konečném zpracování vložíte úkol do přihrádky Zpracováno. Přínosnou funkcí je také to, že se všechny úkony okamžitě projevují i ve složkách pošty Lotus Notes a synchronizujete-li schránku se svým mobilem, pak i v něm. Takto pracovat ovšem nemusíte jen z emaily - úkoly ve složkách mohou vznikat i z jiných modulů, například z Aktivit, Projektů nebo Adresáře. Pouhým přenesením dokumentu do složky se z něj stává úkol. V neposlední řadě úkoly vznikají i jejich přímým zapsáním do daném přihrádky (například, když si po telefonickém hovoru potřebujete zapsat požadavky volajícího).

(zde naleznete celou sérii o produktu NET.Notes a na této stránce jsou informace o systému  NET.Notes)

Základní vlastnosti modulu:
  • Třídění emailů do přihrádek
  • Přetahování úkolů mezi přihrádkami
  • Úkol je možné vytvořit ze zprávy, projektu, aktivity či kontaktu
  • Nový úkol můžete přidat zapsáním do přihrádky
  • Synchronizace úkolů a složek s mobilním zařízením

GTD
Comments
no comments availabe. Be the first!
TOPlist