Nové WWW stránky firmy

Stanislav Marszalek  7 August 2014 10:36:53
V těchto dnech jsme spustili zbrusu nové www stránky naší firmy. Informace jsou nyní přehledně uspořádané do několika sekcí, popisy řešení a aplikací jsou doplněné obrázky i videi. Nový kabát dostal i náš blog.

Stránky naleznete na adrese http://www.tcl-digitrade.cz/
Nově jsem spustili i stránky na adrese: http://mobaplikace.cz/

Image:Nové WWW stránky firmy  

MongoDB - kdo jej používá?

David Marko  5 August 2014 07:03:00
MongoDB databáze je použivána společnostmi v mnoha zmeních, různých oborech a od toho se odvíjí o praktické využití systému. Mezi zákazníky je možno zařadit známé společnosti jako eBay, Cisco, SAP, MTV Networks, AstraZeneca. McAfee, LinkedIn, The Guardian, The NewYork Times, Le Figaro atd.  Obsáhlý seznam referencí s krátkou rešerší o konkrétním použití je možno nalést na stránce http://www.mongodb.com/who-uses-mongodb

Podrobnější informace o vybraných nasazeních můžete nalézt na stránce http://www.mongodb.com/customers, zde naleznete jak krátká videa, tak i případové studie, které mohou být vhodnou inspirací pro praktické použití.

Image:MongoDB - kdo jej používá?

MongoDB - absolvované certifikace

David Marko  30 July 2014 07:00:00
V souvislosti s používáním MongoDB rozšiřujeme i naši odbornost. V rámci MongoDB Univerzity jsme absolvovali dva kurzy zaměřené na vývoj a administraci systému.
 
  • M101J: MongoDB for Java Developers
    vývojářské školení zaměřené na použití MongoDB v prostředí jazyka JAVA
  • M102: MongoDB for DBAs
    administrátorské školení pokrývající podstatné oblasti správy systému

Obsah kurzů je možno nalézt na oficiálních stránkách https://university.mongodb.com/

Image:MongoDB - absolvované certifikace

Image:MongoDB - absolvované certifikace
 

MongoDB a možnosti ukládaných dat

David Marko  25 July 2014 06:17:00
V předchozím článku jsme zmínili praktické použití MongoDB databáze jako dokumentově orientovaného úložiště podobného databázi Lotus Notes. Lotus Notes databáze se podobně jako MongoDB řadí v dnešní terminologii do oblasti tzv. NoSQL databází, Kromě mnoha jiných věcí umožňuje data ukládat bez pevného schématu což poskytuje velmi pružný vývoj a kooperaci s daty z jiných systémů. Záznamy v MongoDB databázi mohou obsahovat pole různého typu dle potřeby použití, podívejme se na některá z nich.

Na obrázku níže je uvedena struktura záznamu / dokumentu z databáze MongoDB. Data jsou uložena v JSON formátu, což zajišťuje dobrou prohlížítelnost. Jako příklad jsme vytvořili záznam, který obsahuje různé varianty polí. Podívejme se na jednolitvé možnosti:

a) _id - unikátní identifikátor (může být automaticky generován nebo převzat např. jako ID z Lotus Notes databáze)
b) last_modified - datumová položka
c) status - prostý text
d) total - číselná položka

e) categories - vícehodnotové pole. Hodnotami mohou být texty, čísla, datumy nebo jejich kombinace. Na jednotlivé položky pole lze samostatně přistupovat nebo v nich prohledávat

f) items - vícehodnotové pole, kde jsou jednotlivé položky tvořeny řádky s vícero poli. Tímto způsobem je možno do jednoho dokumentu vložit jak hlavní tak i související informace. Dle praktického použití je tak možno mít např. dokument objednávky, na kterém jsou uvedeny i její jednotlivé položky, nebo záznam o produktu i se seznamem hodnocení od uživatelů. S jednotlivými řádky pole je opět možno samostatně pracovat (měnit, přidávat, odebírat)  a prohledávat v nich.

g) delivery_location - číselné údaje označující GPS souřadnice nějaké lokality. MongoDB obsahuje možnost vytvoření indexu pro GEO location vyhledávání. Máme-li na záznamu takovéto údaje, pak po vytvoření GEO indexu se můžeme dotazovat způsobem např. "hledám záznamy 50km od dané lokace"

Obecná výhoda použití JSON formátu se pak projevuje i v možnosti 'jednoduchého' importu existujících dat nebo jejich exportu z MongoDB. JSON formát je textový a prohližitelný v běžných textových editorech.


Image:MongoDB a možnosti ukládaných dat

MongoDB jako alternativa k IBM Notes úložišti

Stanislav Marszalek  21 July 2014 11:22:37
Při vývoji aplikací, častěji v poslední době narážíme na požadavky zobrazovaní data ve formě souhrnů, přehledů, filtrů, čili klasického portálového náhledu ve formě tabulek a grafů. Ačkoliv takové přehledy lze v Xpages nagenerovat přímo z Notes dokumentů a pohledů, je tato funkcionalita poměrně složitá na programování a zároveň ani rychlost zpracování dat není nijak závratná.
 

Image:MongoDB jako alternativa k IBM Notes úložišti

Celý článek "MongoDB jako alternativa k IBM Notes úložišti" »

Push alerts from XPages to mobile devices

Stanislav Marszalek  10 June 2014 15:44:05
I've developed mobile version of our HelpDesk application recently. Application is based on XPages and one of the request was to send a problem marked as critical directly to support staff's mobile devices. After some searching I've found  product called Pushover. You can download it to your device from App Store or Google Play. The good news is that you pay just 4,99$ for the application not any monthly payments. First five days are even for free to test it.

How it works:
1. Install Pushover on your mobile device
2. Register yourself on their site, by this you get User Name, which you can use on all your devices.

Then you have several options how to send messages to your mobile device:
1. by email to address: username@api.pushover.net
2. POST an HTTPS request to their server with several parameters
Pushover-android

It is working beautifully and it is very easy to implement into your application, not only build in XPages, but also in standard Notes client, email, Windows command line etc. See more details on their web page.

Seminář o Notes technologiích

Stanislav Marszalek  30 May 2014 08:17:33
Dne 29.5.2014 jsme pořádali tradiční seminář věnovaný IBM Notes technologiím. Letos jsme se zaměřili na nové trendy vývoje Notes aplikací a také jsme představili užitečné rady pro administrátory.  
Dopolední sekce byla rozděleno do dvou částí. V první části David Marko a Stanislav Marszalek představili způsob vývoje Notes aplikací pro WEB pomocí XPages. Na toto následně navázal Radim Turoň se svou přednáškou adminstrátorských tipů a triků.

Odpoledne jsme začali ukázkou zajímavých řešení v IBM Notes aplikacích dělaných především v XPages. Poté následovala prezentace produktu MaaS360, který řeší bezpečnost firemní mobilní komunikace. Závěr semináře patřil Petru Kuncovi z IBM, který v živých ukázkách prezentoval novinky IBM Notes, Sametime a Connection.
Celou akci zakončila bohatá a všemi očekávaná tombola :-).

Dle hodnocení účastníků, i z našeho pohledu, se jednalo o zdařilou akci. Jsme rádi, že jsme mohli poskytnout prostor pro zajímavé a hodnotné informace. Zároveň děkujeme všem, kteří si na seminář udělali čas a vážili (mnohdy i dlouhou) cestu k nám. Pro vás, kteří jste se nemohli dostavit, máme níže připraveny prezentace ke stažení.

Seznam prezentací ke stažení (v PDF formátu):

1. Úvodní prezentace (Stanislav Marszalek - TCL DigiTrade)
2. Nové trendy vývoje v Xpages - část I. ( Stanislav Marszalek - TCL DigiTrade)
2. Nové trendy vývoje v Xpages - část II. ( David Marko - TCL DigiTrade)  
3. Užitečné rady pro administrátory (Radim Turoň - TCL DigiTrade)

Fotky ze semináře:
 Image:Seminář o Notes technologiích Image:Seminář o Notes technologiích Image:Seminář o Notes technologiích Image:Seminář o Notes technologiích Image:Seminář o Notes technologiích

Nová verze ODS v Notes 9.0.1

Stanislav Marszalek  14 May 2014 15:17:19
Před nedávnem vyšla nová verze Notes 9.0.1, která mimo jiné obsahuje nový formát databáze ODS 52. Tato verze přinesla několik oprav chyb, které možná trápí u vás:

1. Porušení dokumentů v šifrovaných databázích.
U středně a silně šifrovaných databází docházelo občas k porušení dokumentů, které již pak nešly nijak obnovit. Tento problém řeší právě nový formát ODS 52.
Společně s touto opravou je možné, pomoci parametru v notes.ini, nalézt všechny šifrované databáze a úroveň jejich šifrování. Více níže v linku.  

2. Přílohy větší než 2GB
Nový formát řeší i problémy s porušenými dokumenty, které obsahovaly přílohy větší než 2 GB.

Jak předělat formát databáze na ODS 52?
1. Nastavte parametr v notes.ini  CREATE_R9_DATABASES=1.
2. Proveďte copy-style compact databáze.

Podrobnější informace o novém formátu naleznete na blogu Daniela Nashed tady

       

Seminář o technologiích IBM Domino Notes 2014 - čtvrtek 29.5.2014

David Marko  14 April 2014 10:30:57
Image:Seminář o technologiích IBM Domino Notes 2014 - čtvrtek 29.5.2014

Termín konání:
čtvrtek 29.5.2014, od 9.00 hod
Místo konání:
areál VÚHŽ a.s. 240,  Dobrá u Frýdku-Místku
Cena:
500 Kč

Program:

9.00 - 9.15
Téma: Zahájení semináře a představení firmy
Přednáší: Stanislav Marszalek (TCL DigiTrade)

9.15 - 10.15
Téma: Nové trendy vývoje LN aplikací  (mobilní platformy, integrace opensource řešení, techniky převodu LN aplikací pro web, moderní uživatelská rozhraní)
Přednáší: David Marko, Stanislav Marszalek (TCL DigiTrade)

10.15-10.30  přestávka

10.30 - 11.30
Téma: Užitečné rady pro administrátory
Přednáší: Radim Turoň (TCL DigiTrade)

11.30 - 12.00   přestávka (občerstvení)

12.00 - 12.30
Téma: Vybraná zajímavá Lotus Notes řešení použitelná i ve vašich aplikacích
Přednáší: David Marko, Stanislav Marszalek (TCL DigiTrade)

12.30 - 13.00
Téma: MaaS360 - správa firemních mobilních zařízení
Přednáší: Ctibor Duda (IBM)

13.00-14.00
Téma: Aktuální novinky z dílny IBM
Přednáší:  Petr Kunc, IBM

TOMBOLA


*****
Na semináři spolupracují:


TCL DigiTrade

www.tcl-digitrade.com
Společnost specializující se na vše kolem Lotus Notes/Domino

IBM

www.ibm.com

AVNET Technology Solutions

www.avnet.cz
AVNET Technology Solutions je profesionální partner v distribuci IBM produktů (software, hardware) přes síť obchodních partnerů IBM.

K přihlášení na seminář využijte některý z níže uvedených kontaktů:

http://www.tcl-digitrade.com, email: info@tcl-digitrade.com, tel.: 558 601 767

SUTOL Symposium 2014

Stanislav Marszalek  10 April 2014 13:28:57
Konference se bude konat 24. dubna 2014 v prostorách konferenčního centra GreenPoint (Dvouletky 42, Praha 10).

Bližší informace a možnost registrace tady.

8:30 - 9:00      Registrace
9:00 - 9:15      Úvodní slovo (Filip Pavlíček)
9:15 - 10:30    Novinky IBM Collaboration Solutions (Petr Kunc, Jakub Hrdlička)
Informace a praktické příklady využití nových možností Notes, Connections a Sametime.
10:30 - 10:50  Přestávka                         

10:50 - 12:00  ICS: Trendy a plány do budoucna (Petr Kunc, Brandon Seppa)
Seznámení s trendy, které se v oblasti spolupráce a komunikace objevují. Představení plánů do blízké i vzdálenější budoucnosti a ukázky toho, co IBM připravuje do příštích verzí produktů.
12:00 - 13:00  Oběd

13:00 - 13:20  Konference Engage 2014 aneb evropská Lotusphere (Martin Jinoch)
Krátká zpráva o průběhu letošní konference Engage (dříve BLUG) aneb "co hýbe komunitou"

13:20 - 13:40  Nové možnosti IBM Notes (Václav Ševčík)
IBM Connections - integrace s jinými IS

13:40 - 14:00  IBM Connections Next (Petr Kunc)
Letos očekáváme další hlavní verzi IBM Connections s pracovním označením Connections NEXT. Ukážeme Vám, na co se můžeme těšit.
14:00 - 14:30  Přestávka

14:30 - 15:00  Notes na plný plyn (Jan Krejcárek)
Známé i méně známe možnosti IBM Notes, znáte je a využíváte?

15:00 - 15:30  Mýty a pověry o Outlooku a Exchange (Jan Valdman)
Mezi různými manažery a "odborníky" ve firmách panuje často názor, že Outlook je nejlepší poštovní řešení na světě, že Notes používají jenom zoufalci, a že vůbec standardem je Microsoft, kde všechno skvěle funguje a nevznikají žádné problémy s "nekompatibilitou Notes/Domino". Na takové řeči se špatně odpovídá, pokud člověk nemá osobní zkušenosti s používáním řešení druhé strany. Realita je samozřejmě taková, že život s Outlookem není procházka růžovou zahradou, a zvláště tehdy, pokud jste zvyklí na vymoženosti Notes/Domino. Proto jsem se rozhodl jako nedobrovolný uživatel Outlook 2007-2013 ukázat pohled uživatele z druhé strany. Až za vámi zase přijde nějaký manažer s tím, že je potřeba vyměnit Notes za Outlook, tak se vám tyto informace třeba budou hodit.
15:30 - 16:00  IBM Domino, zkušenosti z (ne)migrace (Martin Couf)

Naše zkušenosti s migracemi Exchange - Domino a naopak u SMB společností. Proč zákazníci migrují, jaké mají motivy? Jak migrace probíhají a co pro  firmu znamenají? Zkušenosti s cloudovými variantami.
 
16:00- 16:30  Otevřete Domino světu (Ondřej Fuxa)
Jak řešíte načítání dat z IBM Domino aplikací do externích IS? Stále si píšete vlastní agenty, kteří data generují do "nějakého" formátu? Nemyslíte, že by to chtělo už něco jiného? standardního? Něco co můžete užívat opakovaně a je to funkční na pár kliků? Pojďme společně objevit možnosti Domino Access Services (REST API), které nativně umí poskytovat data ve formátu JSON, který lze zpracovat nejen v webové aplikaci, ale i kdekoliv jinde, kde je potřeba.

16:30  Diskuse a ukončení akce

TOPlist